(  این زندگی را نمی خواهم ۱ - آواز باران
X
تبلیغات
کالج کارآفرینی تیوان
این زندگی را نمی خواهم ۱  چاپ
تاریخ : دوشنبه 8 اسفند‌ماه سال 1390

اینجا همه چیز مرده است


اینجا دنیا رنگ باخته است


بهار در بوران زمستان گم شده است


کسی بذری نمی پاشد


جوانه ای نمی خندد


همه شررها سردند


همه شعر ها دلتنگند


خطابی نیست


مگر آوای سقوط برف دانه ها


و مخدوش شدن زیر پا.


هنگامی که


در دل شوری نیست


بهاری نیست


راز لبخندی نیست


گرمی دستی با دستت نیست


دیگر تپش دلی با نگاهی نیستزمستان است که حکمفرمایی می کند


و سکوت و دلتنگی


بر آدمی سایه می افکند

حور در میان قطرات زمستان غرق می شود


نور هر روز پنهانی سرک می کشد


جستجو می کند


ولی کسی بذری نمی پاشد


جوانه سبزی جایی نیست


بهاری نیست


اینجا دنیا رنگ باخته است


حیات به خواب زمستانی فرو شده است 
« به راستی اگر زمستان بگوید :

بهار در وجود من است 


دیگر چه کسی زمستان را باور می کند؟»