(  پاییز؟؟؟ عشق؟؟؟ - آواز باران
پاییز؟؟؟ عشق؟؟؟  چاپ
تاریخ : سه‌شنبه 21 شهریور‌ماه سال 1391

 

 

عشق به نور می ماند

 

و عاشق به گیاه

 

نور است که گیاه را می پروراند

 

و پرفایده اش می سازد

 

به خاطر نور است که درخت بالا می رود

 

و رشد می کند

 

و نور است که

 

رخسار درخت را زرد و نحیف می سازد

 

بار از درخت می ریزاند

 

برگ هایش را دانه دانه بر خاک می کشد

 

و او را عریان می سازد

 

و رهایش می کند

 

رها