(  آواز باران
X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری
  چاپ
تاریخ : چهارشنبه 13 آذر‌ماه سال 1387

آبی سرد

 

نسیمی تیز

 

صورتی فسرده

 

چشم هایی باران خورده

 

در احاطه محیطی خاکستری

 

سیاهی را برتری

 

انحطاط رویاها

 

بن بست آرزوها

 

نفس

 

ضربان

 

حضور

 

در شمارش تکرار غروب!!!

 

سنگینی حسرتی

 

کوله بار غمی

 

بار گریه ای

 

خمیدن شانه ای

 

 

رویاها محتوم

 

آرزوها مدفون

 

بودن ؛ سقوط سکون

 

زیستن ؛ ویرانگی جنون

 

روزهای خاکستری

 

سیاهی را برتری

 

سپیدی مفری

 

من در پی دری.

 

 

ضعف

 

پستی وجود من

 

پوند خوردن با روزگار

 

زیستن بر اساس گذار.

 

 

من

 

 برتری خاکی

 

فرورفتن در لاکی

 

پنهان شدن قایمکی

 

زیستن در جزیره ای به وسعت خود

 

ساخنت آستانه ای رویایی

 

فراری شدن از روزگار خاکستری

 

گسستن از مردمان گسستنی.

 

بزی در جزیره ای

 

جزیره خودت را بزی

 

جزیره ای دور از بیم امواج طوفان سیاه باش

 

آرزویی رسیده در کنار باش

 

جزیره خودت را بساز

 

جزیره خودت را بزی

 

در نیمه روشن

 

جدا از سیاهی ها

 

«  من می توانستم انسان خرسندی باشم اما آیا جز این است که برای این آرزو باید به سیاره ای سفر کنم که تنها هوشمندان در ان می زیند؟؟؟

ولی آیا به راستی هدف راستین هر انسانی همین نیست؟؟؟

  

اراده. تزکیه..