(  دریا ( ۳ ) - آواز باران
X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری
دریا ( ۳ )  چاپ
تاریخ : سه‌شنبه 18 تیر‌ماه سال 1387

 

چه مایه نوای دریا به آوای نفس کشیدن ما شبیه است

 

می آید

 

و باز می گردد

 

گوش کن

 

نفس بکش

 

موجی آمد!!!

 

 

 

صدای هن هن زمین به گوش می رسد

 

انگار زمین هم خسته شده از این همه جدایی

 

خدا کند که بیایی

 

زمین به آسمان می نگرد

 

طلب بلندی می کند

 

و آسمان آبی تر از همیشه به زمین لبخند می زند

 

گاه که زمین فرستاده ای به آسمان می فرستد

 

 آسمان مغرورانه فرستاده را باز می گرداند

 

و زمین گل آلوده می شود

 

تا شاید به مدد حور به سوی آسمان پرواز کند

 

ولی تنها قطره ها با حور پیمان بسته اند

 

و خاک باز هم جا می ماند

 

انگار عشق زمین به آسمان با جدایی پیوند خورده

 

و آب حائل این پیوند جاوید است.

 

 

 

اگر خوب نگاه کنی

 

در انتهای جهان

 

آسمان

 

و

 

آب

 

و

 

خاک

 

به هم رسیده اند

 

در انتهای افق

 

در انتهای جهان

 

در کران بی کرانه تو