(  الله نورالسموات والارض - آواز باران
X
تبلیغات
رایتل
الله نورالسموات والارض  چاپ
تاریخ : شنبه 7 مهر‌ماه سال 1386

و حال

 

 در ژرفای وجودم

 

در اعماق چشمانم

 

و در انتهای هر لبخندم

 

می توان

 

 حضورش را دید

 

نوایش را شنید

 

او در من است

 

آری

 

او در من جای دارد.

 

 

هر گاه آدمی

 

آنی

 

به دمی

 

تامل کند

 

او پدیدار می شود

 

او منتظر توست

 

آرزومند اشتیاق توست

 

طلب تو

 

اشک  تو

 

می ناب اوست

 

دل شکسته ماوای اوست

 

هرچه طلب می کنی

 

در اختیار اوست

 

او منتظر توست

 

طلب او

 

اشتیاق توست

 

و تمامی رویای تو

 

از پس همه خواسته های پیدا و نهانت

 

در  دریافتن اوست.

 

 

قطره گر در ژرفای اقیانوس گم شود

 

با تلاطم موج ها

 

 با هزاران همگن دیگر پیوند یابد

 

با خرده شرری

 

به تمامی طلب می شود

 

تنها حور را خواستار می شود

 

نور همه آرزوی قطره است

 

تلولو حور

 

و بازی نور را

 

در هر لحظه

 

می توان

 

در دل قطره دید.

 

« الله نورالسموات والارض »