(  اگر تو بودی ( ۲ ) - آواز باران
اگر تو بودی ( ۲ )  چاپ
تاریخ : یکشنبه 8 مرداد‌ماه سال 1391

تباهی خاکستر

 

شعله بر دل سیاهی روشن تر

   

 

اگر تو بودی

 

گل بود و شادی و شور

 

زیبایی  خد ا نور

 

لطف و نگاه و ذوق

 

حسن و قرار و شوق

 

زمان مال ما بود

 

زمین بر پای ما بود

  

 

قلم در دستم

 

کلمات بر کاغذم

 

و تو

 

در باورم

 

« تو در باورم»

 

هستی

 

به خدا هستی

 

همیشه با منی

 

اویی که نیست منم

 

من.

 

 

اویی که می درخشد

 

ستاره ای است که

 

گرچه دور است

 

ولی

 

در باور من هنوز

 

روشن تر از همیشه

 

می درخشد

 

اویی که نیست

 

جرمی مانده است

 

که بازتابش خورشیدش را از یاد برده است

 

ماه ستاره نیست

 

ماه به نور خورشید زنده است

 

و اگر نیست

 

پشت حصارش پنهانی

 

به تماشای روشنایی خورشیدش نشسته است

 

There are two ways of spreading light

 

To be the candle

 

Or

 

the mirror that reflect it