(  مرثیه ای برای شاخه ای گل ( ۱ ) - آواز باران
X
تبلیغات
زولا
مرثیه ای برای شاخه ای گل ( ۱ )  چاپ
تاریخ : پنج‌شنبه 28 اردیبهشت‌ماه سال 1391

 

 

اوفتاد 

 

 

با قامتی خمیده  

 

منظری خموش  

 

بر خاک نشسته 

 

گلبرگ ها جدا افتاده 

 

پرچم ها خشکیده  

 

گرده ها ریخته.   

  

 

رها شد  

 

اشکی  

 

 ازپس نگاهی  

 

قطره ای به احتضار نشسته  

 

در بند مژه ای.   

 

 

 

شاعری خسته  

 

بر زانو نشسته  

  

سر وانهاده   

  

آه بر لب به زنجیر کشیده  

 

خیره بر سکوت انتظار می گرید.  

 

 

قلبی آوازه خوان سکوت شیشه ای را می شکند  

 

نگاهی عاشقانه مرهم ها را باز می بندد  

 

زخمه همچنان می نوازد  

 

قطره راه می یابد.  

  

 

 

زخمه همچنان می نوازد 

 

 انتها پیش چشم ما نیست  

 

تو را پایانی نیست.   

  

 

شاخه گل بیهوده عطری را می سراید 

 

 گلبرگ ها به زردی مرده فریاد می کشند: 

 

 آزادی   

 

شاعر علی بر لب  

 

دست بر زانو:  

 

علی!!!   

 

 

 گرده ها آلوده به خاک  

 

در جدال با زمین  

 

در تقابل با مرگ پاک  

 

نجوا می کنند:  

 

نسیم.   

  

 

قطره زنجیر بر پای  

 

بندی بر جان 

 

 حسرتی بر ذهن:  

 

رهایی  

  

 

 زخمه همچنان می نوازد 

 

 انتها پیش چشم ما نیست 

 

 تو را پایانی نیست.