(  نیاز - آواز باران
X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری
نیاز  چاپ
تاریخ : شنبه 5 فروردین‌ماه سال 1391

همه ما به عشق محتاجیم

 

عشق به اندازه خوردن و آشامیدن بخشی از سرشت انسان است.

 

گاهی در تنهایی صحنه ای زیبا می بینیم بدون لذتی  

؛ زیبا نیست وقتی کسی نیست با ما

 

باید از خود بپرسیم چند بار کسی از ما عشق خواسته است و ما روی برگردانیده ایم؟

چند بار تا کنون هراسیده ایم برای نزدیکی به کسی که دوستش داشته ایم؟

 

از تنهایی احتراز کن. تنهایی همچون اعتیاد به خطرناک ترین مخدر است.

اگر دیگر غروب برایت معنایی ندارد فروتنی پیشه ساز و درپی عشق برو.

و بدان هرچه بخشنده تر باشی بیشتر بهره مند خواهی شد.