(  این زندگی را نمی خواهم 4 - آواز باران
این زندگی را نمی خواهم 4  چاپ
تاریخ : چهارشنبه 17 اسفند‌ماه سال 1390

این زندگی را نمی خواهم 

 

از بلندای قامتم موری بالا می رود

 

بر فراز من مرغ سیاه آشیان نموده است

 

از گرمی اجاق من روزگار به سر می آرود

 

و از انبار کشت من به یغما می برد 

 

و دیگر انگار

 

قرار نیست

 

هیچ بذری به جوانه بنشیند

 

پرتوی بر چهره ای روشن بتابد

 

زندگی رنگ باخته است

 

همه چیز تمام است

 

این را نمی خواهم. 

 

 

تمام امیدها

 

همه ای کاش ها

 

سوی دست ها

 

خورشید را می طلبند. 

 

 

همه جان من

 

به امید با تو بودن

 

از بستر خاک جدا می شود

 

کجایی؟ 

 

 

 

« به راستی اگر زمستان بگوید :  

 

 بهار در وجود من است.  

  

 دیگر چه کسی زمستان را باور می کند؟»


 font size=rtlfont size=p align=