(  هنرمندی - آواز باران
هنرمندی  چاپ
تاریخ : چهارشنبه 30 اردیبهشت‌ماه سال 1388

روزی از میکل آنژ پرسیدند

 

 چگونه است که می تواند چنین آثار زیبایی خلق کند.

 

 

او پاسخ داد : بسیار ساده است.

 

 وقتی به قطعه مرمری نگاه می کنم مجسمه ای درون

 آن می بینم.

 

 تنها کاری که باید بکنم  این است که

 

 آنچه را به مجسمه تعلق ندارد دور کنم.

 

 

« درون هر یک از ما یک تندیس هنری پنهان است

 

 و هر یک از ما چون یک مجسمه ساز است

 

 که همه عمر را صرف شکوهمندترین تندیس هستی می سازد.

 

باید تصمیم به زدودن آنچه به ما تعلق ندارد بگیریم.

 

و کسی نمی داند چقدر فرصت باقی است.»

 

« هرچه می شود شبیه او باید شد.»