(  امروز - آواز باران
X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری
امروز  چاپ
تاریخ : یکشنبه 16 فروردین‌ماه سال 1388

امروز برای دست زدن به کاری غیر عادی روز خوبی است.

می توانیم  با دیگری همراه شویم  پا به پا

به چشمان غریبه ای خیره شویم و  ازهر آنچه دلمان می گوید سخن بگوییم

بوسه را لبخندی سازیم و بر روی همه تقدیم کنیم.

 

امروز می توانیم برای خاطره تلخی که هنوز قلبمان را می خراشد اشک بریزیم

می توانیم گوشی را برداریم و با کسی تماس بگیریم که عهد کرده بودیم هرگز با او صحبت نکنیم همانی که دوست داریم روزی پیامی از او دریافت کنیم.

امروز می تواند روزی متفاوت باشد

امروز هر خطایی پذیرفته و بخشوده است! ؟

امروز روزی است برای لذت بردن از زندگی.

 

از تمام موهبت هایی که خداوند امروز به تو ارزانی داشته است بهره مند شو.

موهبت ها را نمی توان ذخیره کرد هیچ خزانه ای برای روز مبادا وجود ندارد.

 اگر از آنها بهره نگیری برای همیشه از بین می روند.

 

خداوند می داند گر به زندگی ما پا گذارد هنرمندان خلاقی می شویم

یک روز به ما گل می دهد که تندیس بسازیم

روز دیگر قلم مو و بوم می دهد.

ما هرگز قلم مو را روی گل و گل را روی بوم به کار نمی بریم.

 

هر روز معجزه خاص خود را دارد.

موهبت های امروز را بپذیریم و به کار بندیم.

فردا موهبت های دیگری در انتظارمان خواهد بود. 

 

 

« روزت را دریاب 

 

با آن مدارا کن 

 

این روز از آن توست 

 

بیست و چهار ساعت کامل 

 

به قدر کفایت فرصت هست که روزی بزرگ شود  

 

مگذار هم در پگاه فروپژمرد »* 

 

 

*« مارگوت بیگل »