(  بهار!!! - آواز باران
X
تبلیغات
زولا
بهار!!!  چاپ
تاریخ : جمعه 23 اسفند‌ماه سال 1387

انسان بخشی از طبیعت است.

هر سال عناصر طبیعت به هم اعلام جنگ می کنند هم امرو بهار به نبرد زمستان رفته است و این نیز چون نبرد میان آدمیان ویرانگر است.  

 

ما هم باید این فرایند را از سر بگذرانیم و در بسیاری از موارد باید برای چیزی که خوب نمی شناسیم بمیریم.

شعور یک گیاه در وسط زمستان از تابستان گذشته نمی آید از بهاری می آید که فرا می رسد.

گیاه به روزهای رفته نمی اندیشد به روزهایی می اندیشد که می آید.

اگر گیاهان یقین دارند که بهار خواهد آمد چرا ما باور نکنیم روزی خواهیم توانست به هر آنچه می خواهیم دست یابیم؟  

 

به راستی اگر زمستان می گفت : بهار در وجود من است 

 دیگر چه کسی زمستان را باور می کرد؟ 

 

انسان بخشی از طبیعت است؟

بهارت سر رسیده است؟؟؟

یا در سرمای تنهایی گم شده است؟؟؟

...