(  تو چه کرده ای؟؟؟ - آواز باران
تو چه کرده ای؟؟؟  چاپ
تاریخ : سه‌شنبه 20 اسفند‌ماه سال 1387

« - : زندگی من مطابق خواسته ها و توقع هایم نیست »

 

اگر اینک زندگی از شما بپرسد: تو برای من چه کرده ای؟ چه پاسخ می دهی؟

 

آرزوی کوتاه کردن راه به ما سرعت نمی بخشد.

باید میان سخت گیری و رحمت ؛ میان انظباط و سهل انگاری توازن برقرار کرد.

بدون تلاش هیچ چیز رخ نمی دهد حتی معجزه

برای آنکه معجزه رخ دهد ایمان لازم است

برای ایمان داشتن باید حصار پیش داوری ها را برچید

برای ویران کردن حصارها شهامت لازم است

و .....

بیایید با روزگار خود از در آشتی درآییم.

از یاد نبریم زندگی هوادار ماست .او نیز خواهان رشد است. بگذارید یاریش کنیم. 

 

 

اغلب اوقات از درک موهبت هایی که به ما ارزانی داشته شده عاجزیم

و آنچه را خداوند برای تغذیه معنوی ما انجام می دهد درک نمی کنیم

در داستانکی در زمستانی سخت پلیکانی منقارش را در اندامش فرو می برد تا جوجه هایش را با گوشت تنش تغذیه کند

وقتی سرانجام جان سپرد یکی از جوجه ها به دیگری گفت:

راحت شدیم ؛ از بس هر روز آن چیز گندیده را می خوردیم داشتم خسته می شدم !!!

 

 فاصله؟؟؟!!!