(  ای کاش ... - آواز باران
X
تبلیغات
زولا
ای کاش ...  چاپ
تاریخ : شنبه 3 اسفند‌ماه سال 1387

مانده ام

تنها

بی هم شانه ای

در دو راهی تردید

کوچه انتظار

مانده ام.

 

تپش تنم از پی تو می خواند

سنگینی سرم هوای خالی شدن دارد

قدمی دیگر

تصمیمی دوباره

می مانم

می مانم.

می آیی؟

اگر آمدی

اگر من نبودم

به آن شن زیر پامانده

تورا به خدا بگو

بگو

که آمدی.

هر زمان قطره ای دیدی

به روی گونه ای

یا روی سبزه ای

آویخته بر مژه ای

برگ گلی

به آسمان نگاه کن

و نقش دو چشمان مرا

در بین ابرها جستجو کن

وقتی باران می بارد

موعد فرا رسیدن قرار ماست.

به آسمان نگاه کن

قطره ای به سوی تو می آید

گونه تو را لمس می کند

بر لبانت بوسه می زند

به آسمان نگاه کن.

مانده ام

هنوز

به شن ها خیره می شوم

به آسمان نگاه می کنم

ای کاش باران ببارد

ای کاش باران ببارد

ای کاش... 

 

 

 

 

.