(  تنها به آنی همه چیز عوض می شود ( ۲ ) - آواز باران
X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری
تنها به آنی همه چیز عوض می شود ( ۲ )  چاپ
تاریخ : چهارشنبه 6 آذر‌ماه سال 1387

این زندگی پوشالی فریبکار 

 

به دمی  

 

تصادفی 

 

فاجعه می شود 

 

از هم می گسلد 

 

جز غم نمی شود 

 

 

این روزهای فاجعه 

 

به دیداری 

 

پذیرش لبخندی 

 

نماز شب در خیابان می شود 

 

لطف سپاس می شود 

 

گرمی عشق می شود 

 

 

تنها به آنی همه چیز عوض می شود 

 

 

صلاح و خراب در هم آمیخته اند 

 

در روز واقعه 

 

در لحظه لحظه زیستن 

 

 

آدمیان را 

 

هابیل و قابیل جدند 

 

زمان را  

روز و شب می سازند 

 

رفتن و دوراهی 

 

بودن و بلا  

 

در هم تنیده شده اند 

 

ناچار از زیستن با دیگرانیم 

 

ناگزیر از بودن در زمانیم 

 

بی شک باید برویم 

 

 

روز واقعه نزدیک است 

 

کسی نمی داند چقدر فرصت باقیست 

 

مباد که فرا رسد 

 

و ما 

 

میان پل سرگرم پراکندگی خویش باشیم 

 

مباد 

 

چو ابلیس زیستن 

 

به انکار حقیقت 

 

و به گمراهی مشغول 

 

مباد 

 

یاد عشق را از یاد بردن 

 

روزهای روشن نگاه را از سرراندن 

 

مباد 

 

خدای بین شانه هامان را فراموش کردن 

 

تجلی حضور معشوق را مغشوش کردن 

 

مباد 

 

قرار بی قرار را از یاد بردن 

 

تپش تن را از کف دادن 

 

مباد 

 

بر روز چشم بستن 

 

به دو راهی پشت کردن 

 

در فاصله جان باختن 

 

لطف نگاه و لبخند را دریغ کردن 

 

مباد.