(  دلیل؟ - آواز باران
دلیل؟  چاپ
تاریخ : پنج‌شنبه 30 آبان‌ماه سال 1387

 

اگر هنوز زنده ایم

 

 

شاید

 

 

شاید

 

 دلیلش این است که

 

 

به جایی که باید نرسیده ایم 

 

 

و 

 

 

 

به مرگ فکر می کنم

 

 

چون

 

 

هنوز زنده ام.