(  علی ( ع ) ۲ - آواز باران
X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری
علی ( ع ) ۲  چاپ
تاریخ : دوشنبه 1 مهر‌ماه سال 1387

 

«وصیت امام پس از ضربت ابن ملجم که لعنت خدا بر او باد در رمضان ۴۰ هجری  شهر کوفه »

 

 

 

 

شما را به ترس از خدا سفارش می کنم 

 

به دنیاپرستی روی نیاورید گرچه به سراغ شما آید  و بر آنچه از دنیا از دست می دهید اندوهناک مباشید 

 

حق را بگویید و برای پاداش الهی عمل کنید و دشمن ستمگر و یاور ستمدیده باشید 

 

 

شما را و تمام فرزندان و خاندانم را و کسانی را که این وصیت به آنان می رسد به ترس از خدا و نظم در زندگی و ایجاد صلح و آشتی در میانتان سفارش می کنم زیرا از رسول شنیدم که فرمود : 

اصلاح دادن بین مردم از نماز و روزه یکسال برتر است. 

 

خدا را! خدا را! درباره یتیمان نکند گاهی سیر و گاهی گرسنه بمانند!!! و حقشان ضایع گردد 

 

خدا را! خدا را! درباره همسایگان رسول همواره به خوش رفتاری با همسایگان سفارش می کرد تا آنجا که گمان می بردیم برای آنان ارثی معین خواهد کرد!!! 

 

خدا را! خدا را!  درباره قرآن  مبادا دیگرا در عمل کردن به دستوراتش از شما پیشی بگیرند 

 

خدا را! خدا را!  درباره نماز که ستون دین شماست 

 

خدا را! خدا را!  درباره خانه خدا  تا هستید انرا خالی مگذارید زیرا اگر کعبه خلوت شود مهلت داده نمی شوید 

 

خدا را! خدا را!  درباره جهاد با اموال و جان ها و زبان های خویش در راه خدا 

 

 

بر شما باد پیوستن با یکدیگر و بخشش همدیگر مبادا از هم روی برگردانید و پیوند و دوستی را از بین ببرید 

 

امر به معروف و نهی از منکر را ترک مکنید که بدی های شما بر شما مسلط می گرداند آنگاه هرچه خدا را بخوانید جواب ندهد!!! 

 

 

ای فرزندان : مبادا پس از من دست به خون مسلمین فرو برید و بگویید امیرمومنان کشته شده بدانید جز کشنده من  کس دیگری نباید کشته شود درست بنگرید گر من از ضربت او مردم او را نیز تنها یک ضربت بزنید 

  

 

 

انچه باید گفته شده 

 

« اگر هر کس به آنچه می داند عمل کند .... »