(  الحمد الله رب العالمین - آواز باران
X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری
الحمد الله رب العالمین  چاپ
تاریخ : دوشنبه 18 شهریور‌ماه سال 1387

خدای من

به هرچه می نگرم

هرآنچه که هست

ازآن توست

هرآنچه که اطرافم هست

آفریده توست

در احاطه توام

و خود نیز آفریده تو.

و همه امیدم:

هرکه و هرچه جز تو بخواهم و بخوانم

آفریده توست

و ازآن تو 

و راهم راه تو. 

 

به هر که دل ببندم

به تو دل بسته ام

به هر که بپیوندم

به تو پیوسته ام

گریزی نیست. 

 

می خندم

چراکه می دانم مرا می بینی

میگریم

چراکه می دانم می دانی

ازآن توام

ازآن توام

ازآن توام 

 

مگر همه چیز ازآن تو نیست؟

مگر همه را نیافریده ای؟

پس عشق می ورزم .............. 

 

گریزی نیست ـ هرچه که هست ازآن یکتایست 

 که آفریده است هرچه که هست

گریزی نیست ـ مشرق و مغرب اوراست  

و ستایش او را سزاست  

 

 

 

« الحمد الله رب العالمین »