(  پنجره - آواز باران
X
تبلیغات
رایتل
پنجره  چاپ
تاریخ : دوشنبه 23 مهر‌ماه سال 1386

 

 

محیط را جستجو می کنم

 

کنکاش خدایی تازه!!!

 

محیط را جستجو می کنم

 

برای رسیدن به آزادی تازه

 

 

محیط را جستجو می کنم

 

پنجره ای می یابم

 

نور می یابم

 

آسمان را می سویم

 

فاصله ای انگار نیست

 

یک پنجره برای رسیدن به آسمان کافی است

 

همه آبی ها از آن منند

 

و پرندگان همگی انگار در قفس منند

 

آسمان به اندازه پنجره من است

 

بزرگ.

 

 

آسمان همین جاست

 

در اتاق من

 

پشت پنجره

 

کافی است پرده را کنار بزنی

 

 

سهم من از آسمان یک پنجره است

 

و فاصله من از آن یک پرده

 

کافی است پرده را کنار بزنم

 

 

پنجره

 

آغاز کلام است

 

سلام است

 

پرده

 

لب فروبستن است

 

چشم بستن است

 

 

پرنده در آسمان خود

 

پر می زند در قفس من

 

قفس بزرگ تر از من

 

و رسیدن به آن آرزوی من

 

 

پنجره چشم من است

 

پرده پلک من

 

آسمان قلب من است

 

پرنده عشق من

 

 

محیط را جستجو می کنم

 

پنجره ای می یابم

 

بی پرده

 

پرواز پرنده

 

آسمان تپنده

 

زندگی پر زخنده.