(  التماس - آواز باران
X
تبلیغات
پخش زنده جام جهانی
التماس  چاپ
تاریخ : شنبه 31 شهریور‌ماه سال 1386

من

 

نشسته ام اینجا

 

تنها

 

چشم بر دیوار

 

همجوار شب

 

در بستر خار

 

 

چشم هایم در حجاب تاریکی مرده

 

جانم از زخم خارها پاره پاره

 

روحم در فرار از تنهایی خردکننده آواره

 

نشسته ام شب های بسیار

 

به امید درخششی

 

موهبتی

 

اشارتی.

 

 

مگر مرا نیافریده ای؟

 

مگر ازآن تو نیستم؟

 

پس چه؟

 

دیگر آتشت چرا مرا؟

 

قهرت چرا؟

 

من ازآن توام

 

مرا با حساب اولیات نسنج

 

مرا در امتحان وامگذار

 

من چون کودک گم شده رهاشده از دست مادرم

 

ضجه می زنم

 

التماس می کنم

 

« مرا در امن دائم لطف خود پناه ده »