(  آواره - آواز باران
X
تبلیغات
پخش زنده جام جهانی
آواره  چاپ
تاریخ : دوشنبه 26 شهریور‌ماه سال 1386

روزهای خاکستری

 

چهره ای فسرده

 

لبخندی بی رنگ

 

تنی بی سر

 

سری بی روح

 

و روحی آواره

 

آواره

 

آواره

 

آواره

 

آواره اویی که همه جا دنبال است

 

و همه جا هست

 

و کاش همه جا نبود

 

تا بلکه آوارگیم تمام شود

 

 

« هرگز آرزو مکن

 

 خداوند را در جایی جز همه جا

 

  و در وقتی جز همیشه ببینی »

 

 

      آندره ژید