(  انتظار جمعه - آواز باران
X
تبلیغات
رایتل
انتظار جمعه  چاپ
تاریخ : شنبه 3 شهریور‌ماه سال 1386

سحر می دمد؟

 

آری

 

اما کی؟

 

منتظریم؟

 

آری

 

اما چگونه؟

 

مقابل یا کنار

 

مسئله این است.